Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Prikrivanje identitete

Anonimno pisanje je opredeljeno kot vse oblike pisnega komuniciranja, v katerem se pisec odloči za nepriznavanje avtorstva, sproži obrambni mehanizem naslovljenca in ga spremeni v lovca. Anonimno pisanje lahko vključuje rokopis, tiskanje, risanje, tipkanje ali kombinacija naštetega.  Upošteva se tudi morebitno obvestilo, pismo, sporočilo na stavbi ali celo besede izpisane na telo. Anonimni pisci so motivirani z različnimi razlogi, največkrat pa gre za negativni namen. Medtem ko veliko aninimnih pisanj nastaja s strani ljudi, ki so naivni ali brez izobrazbe, le-ta niso omejena le na ta krog ljudi. Dejansko niso omejena s starostjo, socialnim statusom ali izobrazbo in so proizvod ljudi iz različnih okolij in v različne namene.

Anonimna pisanja, ki vsebujejo žaljiv, pogosto obscen ali nespoštljiv jezik, lahko ustvarijo ozračje nezaupanja in neravnovesja in so lahko tudi predmet pregona, lovljenje avtorja.

Ker tudi taka »nedolžna« anonimna pisanja privedejo do prenaglih odločitev, nezaupanja, napačnih obtožb ali posledično celo do nasilja in kriminala, je nujno opredeliti avtorja.

Čustveno razpoloženje jeze, razburjenja in srditosti poznamo vsi. Nihče se zaradi kakšnega posebnega vzroka omenjenim razpoloženjem ne more izgoniti v določenih trenutkih, kadar popusti samokontrola in zelo vpliva na spremembo pisalnih značilnosti, ki bo razkrila identiteto pisca. Zaradi razburjenja, jeze, srditosti so namreč pisalne kretnje nekoliko močnejše, pisalne poteze pa so ostrejše, pisec običajno tudi močneje stiska svoje pisalo in tako preliva svoje razpoloženje neposredno na papir. Odstopanje od normalnih pisalnih značilnosti je v trenutkih takega intenzivnega razpoloženja lahko zelo veliko. Prav tako lahko depresija, ki je trenutna ali celo trajnejša, zaradi svoje intenzivnosti in splošnega vpliva na človeka povzroči počasnejše gibanje pisalne grafomotorike, kar posredno povzroča spremembo oblikovnih in prostorskih pisalnih značilnosti. Rokopis, ki nastaja pod vplivom tega razpoloženja lahko kaže velik odklon od običajnih pisalnih značilnosti. Pri spoznavanju odklona v pisalnih značilnostih je poseben problem odklon, ki nastaja zaradi duševnih bolezni, ki se po svoji vzročnosti ter pojavnosti zelo razlikujejo in zato povzročajo tudi različne spremembe v pisalnih značilnostih.

Literatura in statistika