Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Preiskava

Preiskujem vse vrste dokumentov in zagotovim specifično, merljivo mnenje. Dokumenti so lahko lastnoročno spisani, računalniško ustvarjeni, natisnjeni ali grafiti na steni, vratih ipd.

Identifikacija

Znam prisluhniti ljudem, problemom prepoznave podpisnika, enega ključnih elementov, ki podpirajo tradicionalni podpis. Pristnost in identifikacija naj bi bili gonilna moč, ki stoji za vsemi zahtevami po podpisovanju. V dobi elektronskih komunikacij so papirnate listine z rokopisom in lastnoročni podpisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom še vedno v veliki meri prisotne pri poslovanju in poslovnih transakcijah. Državljanske in kazenske pravne zadeve, domači in poslovni spori in druge polemike so odvisne od domnevnih nepravilnosti v čekih, oporočni volji, pogodbah, zavarovalnih policah, dejanjih in drugih lastnoročnih listinah. Vse to je področje, ki ga pokrivam s preučevanjem in identifikacijo lastnoročnosti.

Rokopis ali podpis

Veliko dela vključuje rokopise. Vsi, ki se ne spoznajo na preiskavo, ne vedo, da oprema obvezno vključuje uporabo zmogljivega mikroskopa. Preiskava dokumentov ne sme biti omejena samo na opazovanje podobnosti in razlik v strukturi pisanja.

Dokazljivo

Pripravim poglobljeno preiskavo, ki zagotovi kvantitativno objektivne dokaze, potrebne za zagovor mnenja na sodišču. Pri tem delu je razumevanje statističnih variabilnosti nujno potrebno, da se lahko upošteva neločljive variabilnosti od vsakega rokopisa ali podpisa.


V pomoč

presojanja spornosti podpisov in/ali rokopisov, kot zunanji neodvisni strokovni svetovalec pripravim mnenje o podpisu in/ali rokopisu kot končnem produktu procesov živčnega sistema. Pri podajanju končnega mnenja upoštevam objektivno oceno vseh izrazitih značilnosti. S tem mnenjem lahko na sodišču zagovarjate dvom in izpodbijate verodostojnost dokumenta. Prihranite dragocen čas s kakovostno analizo pisave in si pridobite dodatne dokaze v vaših sodnih procesih.

Mnenje

Moje mnenje z izvidom vedno vsebuje vse diagrame meritev, primerjav, vse pod mikroskopom povečane in različnimi svetlobami in filtri pregledane rokopise, podpise,  tiskane dokumente z označenimi deviacijami. V pisnem delu mnenja je opisan način dela z vsemi opazovanimi in opaženimi gibalnimi, prostorskimi in oblikovnimi značilnostmi (v primeru podpisa po vseh posameznih črkah, v primeru rokopisa le po črkah indikatorjih), naštete so posebnosti, vpliv notranjih ali zunanjih dejavnikov, opis ugotovitev - izločitev možnih metod ponarejanja in na koncu zaključno mnenje s točnostjo verjetnosti (v odvisnosti od vrste in ohranjenosti gradiva).

Svetovanje

S preliminarno preiskavo se razišče, ali obstoječi dokazi podpirajo pravni postopek. Ta storitev je koristna še pred uvedbo postopka v katerem poizkušate izpodbijati oporoko, ponarejen podpis na pogodbi ali kakršnokoli spremenjeno listino.

Znanstven pristop

Da bi ohranili "junk" znanost izven sodišč, ponudim mnenje, ki ga podpira znanost. Večkrat sem bila tudi že navzkrižno zaslišana in znam odgovoriti in argumentirati zastavljena vprašanja.

Na zaslišanju ni dopustno in je nestrokovno navesti, da je ali ni določena oseba pisec spornega dokumenta, samo zato, ker so spisi podobni ali različni. Poročilo in zaslišanje mora biti uravnoteženo s podlago na znanstveni metodologiji z vsemi demonstracijskimi eksponati s slikovno zgodbo, ki odpravi vsako pristranskost.


Sporno

Daleč največje število vprašanj, ki mi jih je bilo postavljenih v zvezi s spornimi dokumenti, ki vključujejo rokopis – zlasti podpis:

  • Ali je podpis pristen?
  • Je listina ponarejena / izsledena?
  • Ali je nekdo vodil človekovo roko, ko je bila pisana in / ali podpisana oporočna volja?
  • Ali je podpisnik podpisal pod prisilo?

Še več primerov možnosti dokazovanja v postopkih je predstavljeno pod zavihkom DOKAZLJIVO.

Zanima me ...

Naključno

Identifikacija - ujemanje lastnoročnosti rokopisa je eno od področij kriminalističnih tehnik, ki ga lahko definiramo kot strokovno in na znanstveni metodi zasnovano ugotavljanje izvora nekega rokopisa ali samo podpisa. Možnost, da prepoznamo podpisnika, je eden ključnih elementov, ki podpirajo tradicionalni podpis. Pristnost in identifikacija naj bi bili gonilna moč, ki stojita za vsemi zahtevami po podpisovanju.

Vedno, ko pridete po nasvet zaradi dvoma, podam tudi varovalne ukrepe, ki jih lahko upoštevate pri podpisovanju, vse za preprečitev pridobivanja koristi v vašo škodo. Seveda so ti varovalni ukrepi tudi obvezni del vsakega predavanja.


Sodelujem samo z diskretnimi, profesionalnimi, poštenimi in korektnimi: