Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

 

Preiskovalci pisav in dokumentov ponavadi začnejo najprej s študijem grafologije ali grafoanalize. Usposabljanje na področju grafologije seznani s procesom pisanja in različnimi dejavniki, ki povzročajo, da različni pisci proizvedejo različne rokopise. Že pri grafologiji se lahko začne spoznavati preiskovanje pisav, pa vendar je nujno, da se pred poizkusi nudenja mnenja v zvezi z vprašanjem spornosti/nespornosti najprej usposobi v ostalih specifičnih forenzičnih disciplinah.

V primerih RS so preiskovalci pisav in dokumentov napačno predstavljeni.

Znanje grafologije ali grafoanalize ni dovolj! Grafološke analize niso sprejemljive kot del poročila za sodišče in se bodo zagotovo izpodbijale kot neutemeljene.

Vsak preiskovalec mora vedeti in osvojiti znanje v zvezi z znanstveno metodo natančnega zbiranja in ohranjanja dokazov, ki se nanašajo na dokument, ki je »problem«.

Poleg tega se vloga preiskovalca ne konča z generacijo rezultatov in ponujanjem strokovnega mnenja. To je študija in odgovornost.

Kaj od mene lahko pričakujete

  • Znanje 98%
  • Oprema 82%
  • Odzivnost 100%
  • Predanost stroki 100%

S preiskavo in strokovnim mnenjem bom povečala vaše možnosti, da dokazi spregovorijo za vas.

Pokličite me na GSM 031 77 44 11 ali mi pišite na nena@grafein-logia.com.


... za ohranjanje in nadgrajevanje znanja

Že od leta 1999 sem osredotočena izključno na rokopise in dokumente.

Imam pravo malo knjižnico knjig o preiskovanju rokopisov in dokumentov, več priročnikov o pravnih vidikih forenzične znanosti in strokovnih revij.

Cairo University, Faculty for Archeology Cairo, Egypt

EXCLUSIVE RESEARCH OF PHARAONIC HIEROGLYPHIC ALPHABET AND THE EFFECT ON THE SCIENCE

AMERICAN INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE, NORTH CAROLINA, ZDA 2008 Program 101

Program 101 sodnoizvedenski program; Usposabljanje za poznavanje ozadij v forenzični znanosti na področju kazenskega pregona.

AMERICAN INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE, NORTH CAROLINA, ZDA 2008 Program 201

Napredna forenzična znanost; Pridobitev boljšega razumevanja procesov, vključenih v forenzične preiskave in izbranih laboratorijskih forenzičnih tehnik. Je nadgradnja programa 101 z ozadjem sodnomedicinskih aplikacij.

INTERNATIONAL ACADEMY OF FORENSIC PROFESSIONALS, PALM SPRINGS, CA .

Globalni inštitut strokovnjakov iz vseh forenzičnih disciplin; sodelovanje in izmenjava izkušenj preko inovativnih in naprednih izobraževalnih programov, ki predstavljajo najnovejše znanstvene informacije, posebne dogodke, interaktivne medije, raziskave, ideje in informacije.

AMERICAN COLLEGE OF FORENSIC EXAMINERS INSTITUTE, MISSOURI, ZDA 2009

Članstvo, ki daje pravico in dolžnost nadaljnjega usposabljanja in izpopolnjevanja. Članstvo se ohranja samo z aktivnostmi, preverjanji znanja iz novitet (pridobljenih 26 certifikatov), pisanjem člankov ...

Association of Certified Fraud Examiners

največja svetovna organizacija za boj proti goljufijam in z njo povezanimi izobraževanji in usposabljanjih.

IGS - INTERNATIONAL GRAPHONOMICS SOCIETY, 2011

Prejela vabilo v članstvo združenja, ki nosi prestižni pečat kvalitete. Z vabilom in včlanitvijo sem pridobila tudi prostor na forumu z možnostjo komunikacije v slovenskem jeziku. Članstvo v IGS, katerega namen je multidisciplinarne in interdisciplinarne narave zajemanja celotnega področja raziskav. To pomeni znanstveno in tehnološko prizadevanje sodelovanja pri določanju razmerij med načrtovanjem in generacijo gibanja pri rokopisu in risanju, zaradi prostorske sledi pisanja in risanja (bodisi konvencionalnih ali elektronskih) in dinamične lastnosti teh sledi. Čeprav se izraz graphonomics sliši ozko, IGS vključuje raziskovalce, ki sodelujejo v vseh vidikih zaznavnih-motornih nalog raziskovalnih področij.

TRAINING IN QUESTIONED HANDWRITING & DOCUMENT EXAMINATION 2012

Trening je sestavljen iz lekcij, ki usmerjajo od osnov pregleda rokopisa, do pisanja poročil potrebnih za argumentiranje na sodišču. Vsaki lekciji sledi izpit in številne praktične vaje, ki dokazujejo uporabo načel, vključenih v lekcije. Uporabljen material so dejanski primeri in v mnogih primerih je na voljo izvirna dokumentacija. Izdelati je potrebno več konkretnih primerov in opraviti obsežen zaključni izpit, da izpolniš pogoje za pridobitev potrdila o usposabljanju.

Scientific Association of Forensic Examiners (TM)

Znanstveno združenje forenzičnih preiskovalcev je bilo ustanovljeno za zagotavljanje najvišje kakovosti izobraževanja in usposabljanja za forenzične preiskovalce dokumentov; za določitev najvišjih standardov pri certificiranju, ter spodbujati vzpostavitev enotnega preskusa strokovnosti vseh preiskovalcev.


Sodelujem samo z diskretnimi, profesionalnimi, poštenimi in korektnimi: