Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Predavam lahko tudi za vas

Kot strokovna govornica, članica več združenj, prilagodim predstavitev odkrivanja oziroma izogib ponaredkom potrebam udeležencev.

Predstavitev doda vrednost udeležencem, ker predavam in predstavim forenzično preiskovanje v načinu dvosmernega učnega okolja. To pomeni, da sem jaz kot predavatelj učenec občinstva in občinstvo moj učenec.

Moje eno ali več urne predstavitve vključujejo študije primerov iz mojih izkušenj. Seveda jih lahko prilagodim z vključitvijo vaših primerov, v katerih je vključeno ponarejanje, spreminjanje dokumentov ali le sum oziroma dvom.

Uživam v interaktivnih predavanjih, kjer udeleženci postavljajo vprašanja o rokopisih, dokumentih in drugih temah iz forenzične znanosti.

Predstavitve

  • Identification of Forged Documents (2013, DUKTUS, Ljubljana, SI)
  • Identification of Forged Documents (2013, ACADEMYA YPSILON, Ljubljana, SI)
  • Tracing scanned image (presented by Hans Leo Teulings on AFDE Pre-Symposium Workshop in conjunction with NeuroScript, LLC: MovAlyzeR Software in Forensic Document Examination, 2012, Arizona, USA)
  • Trace signature (presented by Hans Leo Teulings on Conf. of the National Association of Document Examiners (NADE2012) San Diego, CA, USA)
  • Identification of Forged Documents (2011, GE – GLOBAL ELITE, Ljubljana, SI)

Predavanje osnov

Z osnovnim (5 - 6 urnim) predavanjem o forenzičnem preiskovanju dokumentov zagotovim udeležencem osnovne informacije o forenzični preiskavi dokumentov, uporabno opremo, predstavim sodobno splošno sprejeto prakso, znanstveni pristop in uporabo računalnika in digitalne opreme. Za vsa vprašanja in/ali rešitev konkretnega primera sem na voljo tako med, kot po predavanju.

Gradivo

Za predavanje vsak udeleženec prejme gradivo, ki mu kasneje služi kot priročnik oziroma vodilo, ko se sooči s problemom.

Obstajata dve vrsti gradiva (priročnika):

- osnove forenzičnega preiskovanja rokopisov in dokumentov

- navodila odvetnikom za zaslišanje forenzičnega preiskovalca rokopisov in dokumentov

Predavanje o pravnih vidikih forenzičnega preiskovanja rokopisov in dokumentov

To je predavanje, na katerem se raziskuje standarde in odločitve, ki vplivajo na preiskovalca in njegovo mnenje. Predstavljen je koncept splošno sprejetih metodologij in znanstven pristop za opravljanje preiskave rokopisov in dokumentov.

Predavanje za odvetnike

V kolikor se forenzična preiskava rokopisa in dokumenta izvaja pravilno, je zanesljiva disciplina, ki lahko dokaže nedolžnost oziroma krivdo. V kolikor se mnenje uporabi strateško, je spor rešljiv tudi zunaj sodišča. Da bi to lahko dosegli, mora odvetnik poznati tehnike in strategijo v ozadju te discipline.

V kratkem bo za pomoč odvetnikom in pravnim strokovnjakom na voljo tudi poglobljen vodnik v izogib pogostim pastem pri zaslišanju forenzičnega preiskovalca.


Po predavanju bo udeleženec:

- poznal znanstveni pristop za prepoznavo rokopisa

- poznal pravne odločitve, ki vplivajo na forenzično preiskavo dokumentov

- poznal standarde, ki vplivajo na mnenje

 

Gradivo "Pravni vidiki forenzičnega preiskovanja rokopisov in dokumentov" prejme vsak udeleženec.

 

Po predavanju bo udeleženec:

- poznal znanstveni pristop za prepoznavo rokopisa

- poznal tehnike in strategije v ozadju te discipline

- poznal standarde, ki vplivajo na mnenje

Gradivo "Vodnik v izogib pastem pri zaslišanju forenzičnega preiskovalca." prejme vsak udeleženec.


Preiskava rokopisa

je študija spremenljivosti pisanja osebe. Preiskovalec z uporabo matematičnih metod določi vrednosti variabilnosti rokopisa (podpisa) osebe v več vzorcih pisanja.

Računalniško ustvarjeni dokumenti

natisnjeni na laser, inkjet ali drugo vrsto tiskalnika, zahtevajo znanje informacijskih sistemov in tehnologije za analizo dokumentov.


Dvomljivec je pravi človek za znanost, dvomi vase in verjame v raziskave, znanost.

Moj poudarek na predavanju je na storitvi, ki zagotavlja pošteno kakovost za stranko.Za dogovor o predavanju pokličete na GSM 031 77 44 11 ali pišete na nena@grafein-logia.com.


Sodelujem samo z diskretnimi, profesionalnimi, poštenimi in korektnimi: