Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Računalniško generirani dokumenti

Preiskovanje računalniško generiranega gradiva je podobno preiskavi tipkanega gradiva. Zdaj je mogoče ustvariti besedilo, ga urejati in popravljati, preden se natisne. Dobesedno na stotine računalniških pisav je na voljo, čeprav obstajajo številne standardne pisave, ki se uporabljajo najposteje.

Izreži in prilepi se lahko ustvari z uporabo Photoshopa ali druge programske opreme. Dokument se nato natisne in fotokopira. Nastala fotokopija je predstavljena samostojno, kot edini dokaz.

Tudi pri preiskavi tiskanih dokumentov se išče posebnosti natisnjene vsebine, uporabljeno tipografijo, razmike, vrstične odmike in napake. V vseh dokumentih so ponavadi spremljajoče navade pisca, v smislu črtnega označevanja izpolnjevalcu in enaka uporaba nazivanja oseb, datiranje, ipd.. Do razhajanja v spornih dokumentih prihaja ponavadi zaradi uporabe manjše in/ali ožje tipografije, drugačnih razmikov med vrsticami in brez uporabe navad pisca nespornih dokumentov. Preiskava pokaže tudi uporabo tiskalnika (inkjet, laset, matrični) in/ali fotokopiranje, popravljanje.

Medtem ko vsaka oseba piše na edinstven način, nihče ne piše in se ne podpiše povsem enako dvakrat. Obstajajo naravne variacije v pisni obliki osebe v enem dokumentu.

Vsaka situacija je edinstvena in potrebno je razmišljati tudi o uporabljenem papirju ...

Preiskovalec bo poizkušal odgovoriti oziroma si bo postavil več vprašanj o vrsti papirja, priložnosti, poštnih številkah, logo, znaki starosti dokumenta, papir nepravilne velikosti, je bil odrezan ali obrezan, je bil pisec fizično sposoben podpisati dokument, katera informacija je bila uničena ali odstranjena z zabrisom ali izbrisom ...

Ljudje niso stroji

Rrazlike v tiskanju