Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Pisalni stroji

Čeprav se pisalni stroji še vedno uporabljajo in so še vedno na trgu, so jih v veliki meri oziroma večinoma nadomestila računalniško obdelana besedila, kjer je končni izdelek natisnjen na laserski ali ink jet tiskalnik. Vendar pa je še vedno možno, da se naleti na primer, ki se nanaša na preiskavo starejšega tipkanega dokumenta. Identifikacija vrste naprave je pogosto mogoča preprosto z določanjem uporabljenega sloga, ki je značilnost proizvajalca in modela pisalnega stroja. Nadaljnja identifikacija se lahko opravi s pregledom obrabe ali drugih napak, ki jih pisalni stroj pušča za seboj.

Aktivni del preiskovanih tipkanih dokumentov so danes velikokrat anonimke, grozilna pisma, izsiljevanja in spremenjene pogodbe.

Mnenja, ki izhajajo iz teh dokumentov, če sploh, so na splošno veliko manj dokončna. Predložitev sumljivega pisalnega stroja je najboljša vrsta standarda za preiskovalca dokumentov, vendar pa lahko pride do situacije, ko to ni izvedljivo.

Je pa izvedljivo tudi brez stroja ugotoviti naknadno dopisan tekst, kasnejše popravke in ev. spremembe.

Pisalni stroji postajajo z uporabo računalnikov in tiskalnikov relikvija preteklosti. Prav tako se celotno področje dokumentov in vprašanja fotokopij, faksimilov in tiskanih izpisov razvija, zato je potrebno nenehno spremljanje novitet, študije značilnosti celotnih skupin fotokopirnih strojev, printerjev, značilnosti posameznih znamk strojev ter ne na koncu papirjev. V zvezi s pisalnimi stroji je na primer vedno vnaprej znana individualizirana lastnost, ki se pogosto pojavi zaradi obrabe pri tipkanju. To povzroči značilen videz, ki se ga s skrbnim opazovanjem in merjenjem zazna.

Pisalni stroj