Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Brisanje / Zabrisovanje / Vstavljeno / Zamaknjeno pisanje / Menjana stran

Nič nenavadnega ni, da se različne lastnosti dokumenta spremenijo z namenom spremeniti pomen. Spremembe vključujejo izbrise, dodatke in/ali zamenjave celih strani. Povzročiteljem goljufije se zdi, da je z uporabo današnje tehnološko napredne opreme enostavno spremeniti dokumente, da ustrezajo njihovim željam.

Za tovrstno odkrivanje in razvozlavanje sprememb, so originali skoraj vedno potrebni, ker fotokopija odkrije le del sprememb.

UGOTAVLJANJE IZBRISOV

Prisotnost dokaza brisanja vidim z vizualnim pregledom papirja s pomočjo močne svetlobe in povečave. Uporabim različne vrste osvetlitve, vključno z dnevno svetlobo, vse za pomoč pri odkrivanju motenj na vlaknih papirja.

KEMIČNI IZBRISI

V nekaterih primerih je kemično odstranjeno črnilo na papirju. Kemični brisalec pusti dokaz v spremenjenosti papirja in je le delno učinkovit, še posebej pri brisanju kemičnega svinčnika. Nekateri ostanki črnila običajno ostanejo na papirju (vlaknih).

Zaznavanje kemičnih izbrisov moram izpostaviti z neporušnih testiranjem, ki se uporablja za določanje abrazivnih izbrisov. Dokument je treba preučiti v okviru različnih vrst razsvetljave, vključno ultravijolično in infrardečo.

SANACIJA IZBRISANEGA

Ni vse pisanje mogoče obnoviti, kljub sodobni tehniki. Kemični izbris na primer ne vpliva na vdolbino, ki ga pusti za seboj pisanje s kemičnim svinčnikom ali krogličnim pisalom. Take vdolbine pisanja se da dešifrirati z elektrostatičnim odkrivanjem ali tehniko stranske osvetlitve.

DODAJANJE BESEDILA

Vstavljanje besedila v pogodbi ali drugem pravnem dokumentu, po tistem, ko je bil podpisan je goljufija. Tak dodan material lahko drastično spremeni namen dokumenta. Ponavadi se pri takih dokumentih zastavlja vprašanje ali je bilo dodajanje narejeno pred ali po podpisu. V takem primeru gledam in iščem neskladnosti materiala, ki je stisnjen v omejenem prostoru. Pisanje je ponavadi manjše in krajše od okoliškega materiala ali pa ima drugačen slog pisanje ali uporabljeno drugačno pisalo.

ZAMENJAVA STRANI

Občasno je celotna stran nadomeščena v več strani obsegajočem dokumentu. Kadar obstaja tak sum, skrbno primerjam in ugotavljam kvaliteto papirja. Preiščem vsako stran dokumenta z različnimi tipi svetlobe in filtri, ki mi razkrijejo eventuelne razlike v barvi ali teksturi. Ultravioletna osvetlitev je obvezna ker različni dokumenti fluorescirajo drugače. Preverim velikost papirja, robove, težo in debelino z mikrometrom. Poleg primerjave papirja, primerjam tudi sledi na papirju.

PREPOGIB DOKUMENTA

Včasih pride do primera, ko je podpis čez prepogib in se zaradi neobičajne postavitve podpisa postavi vprašanje ali je prepogib z namenom zakritja napake, ali je pač tam podzavestno. V takem primeru določim sekvenco pisanja ... kaj je bilo preje pregib ali podpis.

 

 

Analiza črnila

Primeri