Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Identifikacija - ujemanje lastnoročnosti

Pisava je kot sredstvo komuniciranja, zapisovanja in tudi kot sredstvo potrjevanja dokumentov v obliki podpisovanja zelo star in koristen izum človeštva, ki je močno vplival na razvoj človeške civilizacije in kulture. Skoraj ravno toliko kot pisava, je stara tudi prva želja po ponarejanju pisave z namenom pridobivanja koristi, saj se je pisava kmalu začela uporabljati v poslovnem, finančnem in pravnem poslovanju. Ravno zato pa se je zelo kmalu po začetku uporabljanja pokazala potreba po znanju in varovalnih ukrepih, ki bi preprečevali pridobivanje koristi s ponarejanjem rokopisa na različnih dokumentih.

Znam prisluhniti ljudem, problemom prepoznave podpisnika, enega ključnih elementov, ki podpirajo tradicionalni podpis. Pristnost in identifikacija naj bi bili gonilna moč, ki stojita za vsemi zahtevami po podpisovanju. V dobi elektronskih komunikacij, so papirnate listine z rokopisom in lastnoročni podpisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom še vedno v veliki meri prisotne pri poslovanju in poslovnih transakcijah. Državljanske in kazenske pravne zadeve, domači in poslovni spori in druge polemike so odvisne od domnevnih nepravilnosti v čekih, oporočni volji, pogodbah, zavarovalnih policah, dejanjih in drugih lastnoročnih listinah. Vse to je področje, ki ga pokriva preučevanje in identifikacija lastnoročnosti. Preučevanje rokopisov in podpisov je danes kombinacija uspešno uporabljenih principov in tehnik preiskovanja skozi stoletja ter vodilne tehnologije in znanosti 21.stoletja.

Kaj dobite

  • strokovno mnenje
  • argumentirane dokaze
  • nepristranskost
  • odpravljeno ugibanje
  • svetovanje
  • pomoč pri navzkrižnem zaslišanju
  • analitičen in ponovljiv pristop
  • pristop s sodobno metodologijo in opremo

Vir napak

V primeru podpisa ali rokopisa, ki je proizvod drugega pisca s simulacijo in je le-ta drugi pisec kvalificirani umetnik, kaj lahko pride do napake v statistiki. V kolikor se pod strokovnim umetniškim peresom deleži v pisavi ujemajo, bi samo na osnovi statistike lahko sklepala napačno. Zato nikoli ne sklepam izključno na statistiki, temveč vključim tudi vse ostale dejavnike znanstvenega pristopa.

Podpisni žig

V nekaterih podjetjih, kjer se dnevno proizvede večja količina dopisov, se namesto podpisa uporablja žig (odtis podpisa). V kolikor se izkaže, da je žig original in ne npr. "izreži - prilepi" velja, kot podpisano. Še večji problem prinaša današnja tehnologija, kjer tiskalnik izpiše podpis s peresom (https://bond.co/)

Identifikacija

Ujemanje lastnoročnosti rokopisa je eno od področij kriminalističnih tehnik, ki ga lahko definiramo kot strokovno in na znanstveni metodi zasnovano ugotavljanje izvora nekega rokopisa ali podpisa. Možnost, da prepoznam podpisnika je eden ključnih elementov, ki podpirajo tradicionalni podpis. Pristnost in identifikacija naj bi bili gonilna moč, ki stojita za vsemi zahtevami po podpisovanju.

"Vidim, da je podpis drugačen"

Mnogokrat stranka vidi dva podpisa domnevno istega človeka, kot dva različna podpisa oziroma podpisa dveh oseb. Netrenirano oko ponavadi gleda celotno strukturo oziroma grafično podobo podpisa, kar je pri preiskavi še najmanj pomembno. Pri preiskavi se osredotočim na zapletene podrobnosti pisanja, saj je pričakovano, da je vsak podpis napisan v nekoliko drugačnem položaju, z različno hitrostjo in drugačnimi pisali, na drugačnih podlagah in celo v drugačnem psihofizičnem stanju. Tu bi izpostavila demenco, tremor, alkohol, višja starost, droge ...

 

Verodostojnost - nikoli preveč

Nobenega dvoma ne sme biti o verodostojnosti standardov. Na te standarde se moram pri preiskavi opirati, zanesti in razložiti v mnenju, da so razumljivi in sprejeti. Vsak rokopis kaže naravna nihanja, ki se morajo gibati v mejah tolerance standardov. V primeru, ko ne najdem ali ne vidim dovolj standardov, ne pridobim dovolj informacij za oblikovanje zadostnega in argumentiranega mnenja. Tako mnenje je pravzaprav neuporabno in ga niti ne delam. V tem smislu naj poudarim, da standardov nikoli ne more biti preveč.

 

Statistika - določitev variacij pisave

Ker ljudje nismo stroji, je vsak rokopis, ki ga napišemo malo drugačen. Koncept je isti kot npr. pri smučarju, ki ima vsakič drugačen čas. Te razlike se imenujejo variacije. Spremenljivost določim za znan rokopis pisca in jo primerjam s primerjalnim gradivom.

Variabilnost je pojem iz statistike in jo uporabljam tudi za identifikacijo pisca. O tej statistiki so pisali že Ordway Hilton, Huber in Hendrick. Leta 2013 je bil objavljen recenziran članek in potrjena raziskava za uporabo kvantitativne metode identifikacije pisca.


S preiskavo in strokovnim mnenjem bom povečala vaše možnosti, da dokazi spregovorijo za vas.

Pokličite me na GSM 031 77 44 11 ali mi pišite na nena@grafein-logia.com.


Tremor

V primeru tresoče pisave moram raziskati tudi morebitne vzroke za nepravilnosti v pisalni obliki.

Demenca

je kronična napredujoča možganska bolezen, ki prizadene višje možganske funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje, računske in učne sposobnosti ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Temu primerna je tudi pisava.

Alkohol

Alkohol zmanjšuje zavore, ki povzročajo večji in hitrejši rokopis.

Starost

Podpisi starejših oseb, so pogosto zaradi naravnega procesa staranja, slabši.


Želim prihraniti

Dvomite v podpis, rokopis, dokument? Pokličite ali pišite. Posvet je brezplačen!

V primeru, da niste prepričani v istovetnost podpisov, rokopisov ali ste v dvomu kaj je res in kaj ni, vam nudim brezplačni posvet. Lažje se boste odločili za (ne)nadaljevanje postopka.


Sodelujem samo z diskretnimi, profesionalnimi, poštenimi in korektnimi: