Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Rokopis izvira v možganih

Rokopis izvira v možganih, kjer se tvori mentalna slika – podoba črk in besed. Signal, ki poizkuša izzvati mentalno sliko, je poslan roki skozi mišice in živčni sistem. Aktualna slika – izdelek se dejansko skoraj nikoli ne ujema z izvirno mentalno sliko. Resnica je enostavna. Pisava ima zelo velik vpliv na lik človeka. To kar človek predstavlja, kako ga okolica vidi, sprejema ... vse se odraža v pisavi. In vse, prav vse je v možganih, ki vodijo piščevo roko. Da se ne bom preveč ponavljala, naj samo spomnim, da je vsak rokopisni izdelek rezultat uma in motoričnega refleksa mišice v roki.

Rokopis je nekaj popolnoma posebnega in osebnega in nikoli in nikjer na tem svetu ne moremo najti dveh posameznikov, ki bi imela popolnoma enak rokopis. Zakaj? Ker rokopis (kljub izgledu – pri nekaterih) ni le »praskanje« različnih vrst črk, številk, oblik na papir, temveč je v tesni povezavi s piscem.

Povezava rokopisa in pisca poteka preko :

· Živčnega sistema

· Zdravja in čustvenega stanja (zato je grafološka analiza lahko eden izmed pripomočkov za odkrivanje oslabelosti organov, psihofizično stanje ...)

· Delovanja možganov

· Splošnega pogleda pisca na življenje posameznih pisalnih značilnosti, ki posledično omogoči strokovno ugotovitev ali izključiti posameznika, kot avtorja spornih rokopisov.

 

Povprečje nihanj v pisavi se izračuna

Same značilnosti rokopisa se v preiskovalnem delu delijo v dve kategoriji: splošne značilnosti in individualne značilnosti. V odvisnosti od kulturnih značilnosti, čas in kraj, ko se posameznik uči pisati, se lahko celotna skupina usposobi za pisanje na enak način. Posamezniki, ki se učijo pisati, imajo razlike v sposobnostih, zato rezultati niso nikoli povsem enaki, do res individualiziranih razlik pa pride v daljšem časovnem obdobju.

Najbrž opazite, da svoj rokopis od časa do časa spreminjate, pišete drugače. Rokopis »niha« skupaj s spremembami v življenju. Zato tudi nekateri pravijo: »Imam kar nekaj vrst pisave.«  Različni stili pisanja so odvisni od okoliščin, tako notranjih kot zunanjih.  Popolnoma jasno je, da rokopis pisan v naglici ne more biti enak rokopisu pisanem ob skrbi za estetiko. Prav tako na rokopis vpliva razpoloženje, mraz, slaba svetloba, pisanje stoje, sede,  bolezen, starost, vid ...

Teoretični temelj preiskovanja

Rrazlike v tiskanju