Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Drhteče pisanje

Drhteče pisanje (tremor) vključuje takojšnje spremembe iz želene smeri pisalne linije. Pripisujemo ga živčnim impulzom, ki vplivajo na mišice, ki sodelujejo v procesu pisanja. V bistvu sta dve vrsti tremorja; fini tremor in bruto tremor. Fini tremor je običajno povezan s posameznikovim zdravjem ali fizičnim stanjem. Včasih imenovani esencialni tremor, je povezan z živčnomišičnim stanjem in je neprostovoljen. Bruto tremor (znan tudi kot mišični tremor) izhaja iz pretiranega nadzora mišic uporabljanih pri pisanju (v primeru simulirane ali prikrite pisave).

Raziskave so pokazale, da se pojavlja fini tremor v višini nad 6 Hz, medtem ko se bruto tremor pojavlja na manj kot 4 Hz. Običajno sta ločljiva drug od drugega. Pri finem tremorju so linije bolj majave ali celo "nažagane" zaradi trzanja mišic. Valovna dolžina je daljša in bolj postopna. Nič nenavadnega ni za nekatere ljudi, da imajo drhtenje v rokah ali glavi. Lahko je začasno ali trajno.

Tresenje je sprejeto kot del staranja in ima seveda škodljiv učinek na fino motorično kontrolo, ki je pogosto očitna v pisanju starejših oseb.

Rokopis oseb z napredovanim esencialnim tremorjem je običajno velik in drhteč in lahko izgine med počitkom. Razvoj esencialnega tremorja je zelo spremenljiv in je običajno počasi napredujoč. Tremor se začenši na enem delu telesa lahko razdeli na drugo stran in amplituda tremorja se postopoma povečuje. Počasno pisanje in / ali otežen prijem pisala lahko proizvede tudi tremor v liniji pisanja. Starejši ljudje, ki ne morejo ustrezno prijeti ali manipulirati s pisalom, bodo nujno pisali s tremorjem. Tremor je primerno povečan, ko roka pisca nima nobene podpore, na grobi pisalni površini pod dokumentom ali fizičnim upadom, ki povzroča slabo mišično kontrolo.

Tremor je najlažje odkriti in je najbolj pogosto najden znak ponarejanja. Tremor je rezultat počasnega pisanja ali risanja, ko pisec upočasni pisanje pri kopiranju ali sledenju linij.

Ponaredek tremorja