Pokličite: 031 77 44 11 | Email: nena@grafein-logia.com

Storitve po želji in/ali potrebi

Končna cena se sestavi po postavkah, določenih na osnovi ogleda podpisa in/ali rokopisa in seveda želje oziroma potrebe. Cena je namreč odvisna od zahtevnosti preiskave in s tem v povezavi tudi obsegu primerjalnega gradiva, zato predlagam, da mi posredujete vsaj informacijo ali je podpis izpisan v celoti (ime in priimek) ali je npr. samo priimek ali je celo samo paraf ... ali je original oziroma fotokopija in seveda ali imate primerjalne nesporne podpise/rokopise. Na osnovi teh podatkov pripravim predračun, ki ob realizaciji ne odstopa.

V cenah je upoštevan 22% DDV.

Kaj dobite

 • strokovno mnenje
 • argumentirane dokaze
 • nepristranskost
 • odpravljeno ugibanje
 • svetovanje
 • pomoč pri navzkrižnem zaslišanju
 • analitičen in ponovljiv pristop s sodobno metodologijo in opremo

Želim prihraniti

PREGLED OZIROMA OGLED Z MERITVAMI

To je osnova za podajanje kakršnegakoli mnenja.


Pregled/ogled z meritvami

Pregled oziroma ogled z meritvami je podlaga, brez katere mnenja ne podam. "Na oko", "po občutku" je neprofesionalno, nestrokovno in s tem nedopustno, ker hkrati ni dokazljivo, niti ponovljivo.

Pisni izvid in mnenje

Pisni izvid in mnenje je podan na podlagi ogleda in meritev.

Preliminarno mnenje

Preliminarno mnenje se kot izdelek enači s pripombami, ki jih podam na katerokoli predhodno mnenje.

Ustno mnenje

Ustno mnenje lahko podam osebno ali po telefonu, takoj po opravljenih meritvah, ki podpirajo podrobnosti.


Razlaga zahtevnosti preiskav

Pri zahtevni preiskavi je potrebnega že več primerjalnega gradiva in več meritev. Zahtevni podpisi in rokopisi so težje ponaredljivi.

Zelo zahtevni primeri so poenostavljeni, krajšani podpisi in/ali pisava, ki nima veliko svojstvenih lastnosti.

Najzahtevneše preiskave so vezane na parafe in šolsko oblikovano pisavo. Podpise oziroma parafe, ki predstavljajo čačko je zelo lahko ponarediti. Prav tako počasno, šolsko oblikovano pisavo. Zato taki primeri zahtevajo veliko primerjalnega gradiva, veliko meritev in še vedno obstajajo omejitve, ki lahko onemogočijo preiskavo.


Cenik

 • pri obsegu do 50 strani / 56,12 €
 • pri obsegu nad 50 do 200 strani / 112,24 €
 • pri obsegu nad 200 do 500 strani / 168,36 €
 • pri obsegu nad 500 do 1000 strani / 280,60 €
 • pri obsegu nad 1000 do 2000 strani / 561,20 €
 • za vsakih nadaljnjih 1000 strani / 427,00 €
 • manj zahtevni - do 1 ure / 56,12 €
 • zahtevni - do 3 ure / 112,00 €
 • zelo zahtevni - do 5 ur / 168,36 €
 • izjemno zahtevni - nad 5 ur / 280,60 €
 • kilometrina 1,00 €/km
 • za vsake nadaljnje začete pol ure pri izjemno zahtevnem pregledu oziroma ogledu, pripada dodatnih 56,12 €
 • za čas potovanja na ogled pripada za vsake začete pol ure 12,20 €
 • za manj zahtevnega 224,48 €
 • za zahtevnega 336,72 €
 • za zelo zahtevnega 505,08 €
 • za izjemno zahtevnega 559,98 €
 • za manj zahtevnega 112,24 €
 • za zahtevnega 168,36 €
 • za zelo zahtevnega 252,54 €
 • za izjemno zahtevnega 280,60 €
 • za manj zahtevnega 112,24 €
 • za zahtevnega 168,36 €
 • za zelo zahtevnega 252,54 €
 • za izjemno zahtevnega 280,60 €
 • za ustno podajanje izvida in mnenja pripada za vsake začete pol ure 42,70 €
 • za pol ure 0,00 €
 • od pol ure do 1 uro 50,00 €
 • od 1 ure do 2 ur 80,00 €
 • za vsake nadaljnje začete pol ure 42,70 €

Dvomite v podpis, rokopis, dokument? Pokličite ali pišite. Posvet je brezplačen!

V primeru, da niste prepričani v istovetnost podpisov, rokopisov ali ste v dvomu kaj je res in kaj ni, vam nudim brezplačni posvet. Lažje se boste odločili za (ne)nadaljevanje postopka. Edino kar morate narediti je, da me pokličete na GSM 031 77 44 11 ali pišete na nena@grafein-logia.com.